Dane kontaktowe:

  • numer pokoju: 116 K
  • numer telefonu: wew. 6046
  • e-mail: ziembik@uni.opole.pl

Kariera naukowa:

  • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, WSP Opole, 1986 r.
  • Doktorat: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, 1996 r.
  • Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2014 r.

Zainteresowania naukowe:

  • zastosowanie metod statystycznych do opisu procesów zachodzących w środowisku.

Odznaczenia, funkcje społeczne, nagrody:

  • Członek komitetu organizacyjnego cyklicznych konferencji: Metrologia-Ekologia-Dydaktyka oraz Środkowoeuropejskiej Konferencji ECOpole
  • Członek Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej.

Publikacje:

Baza wiedzy UOResearchGate