e-mail: olga_zhuk@uni.opole.pl   tel: (077) 401 6048

Magisterium: Wydział Biologiczny, Uniwersytet Państwowy Odesski, 1974 r.

Doktorat: Wydział Biologiczny, Uniwersytet Państwowy Odesski, 1986 r.

Habilitacja: Uniwersytet Medyczny Odesski, 1996 r.

Nominacja profesorska: 2003 r.

Nominacja na Profesora Zwyczajnego: Uniwersytet Opolski, 2006 r.

Zainteresowania naukowe: 

 • neurofizjologia,
 • farmakokinetyka,
 • toksykodynamika
 • związków zanieczyszczających środowisko,
 • modelowanie procesów biologicznych.

Odznaczenia, funkcje społeczne, nagrody:

 • Członek Rady Redakcyjnej i recenzent naukowy czasopisma naukowego “Bulletin ofOdessa National University” Ukraina
 • Członek Ukraińskiego Towarzystwa Farmakologicznego od 1989 r.
 • Członek Ukraińskiego Towarzystwa Fizjologicznego od 1995 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego od 2007 r.
 • Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Mikrobiologicznego od 2005 r.
 • Od 1998 r. do 2004 r. członek Rady naukowej specjalizowanej do rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w dziedzinach biologii i farmacologi
 • Od 1994 r. do 2005 r. ekspert Komitetu Farmakologicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy

Publikacje:

Baza wiedzy UO