Żuk Olga

e-mail: olga_zhuk@uni.opole.pl   tel: (077) 401 6048

Magisterium: Wydział Biologiczny, Uniwersytet Państwowy Odesski, 1974 r.

Doktorat: Wydział Biologiczny, Uniwersytet Państwowy Odesski, 1986 r.

Habilitacja: Uniwersytet Medyczny Odesski, 1996 r.

Nominacja profesorska: 2003 r.

Nominacja na Profesora Zwyczajnego: Uniwersytet Opolski, 2006 r.

Zainteresowania naukowe: 

 • Toksykodynamika ksenobiotyków.
 • Farmakologia eksperymentalna: badanie i opracowanie matematyczne farmakodynamiki i farmakokinetyki wybranych leków.
 • Modelowanie procesów biologicznych.

Wybrane najważniejsze publikacje:

Monografii i skrypty

 1. Zhuk O.V., Zinkovsky V.G., Golovenko N.Ya. et al. Farmakologiczna analiza receptorowo-ligandowego wzajemnego oddziaływania. Kijów. Akademperiodyka. 2001. 208s.
 2. Zhuk O.V., Andronaty S.A., Karpinczyk V.A. Wykorzystanie w neurologii. Odessa, Astroprint, 1999. 96s.
 3. Zinkovsky V.G., Stankevicz E.A., Zhuk O.V. Metodyczne rekomendacji do badań i analizy farmakokinetyki leków. Odessa, Astroprint, 2005 – 42s.
 4. Golovenko N.Ya, Zhuk O.V., Zinkovsky V.G., et al. Obliczenie parametrów farmakokinetycznych leków. Kijów, „Awicena”. 2003.
 5. Zhuk O.V., Karpov L.M., Silantiev S.A. Algorytmy analizy statystycznej danych eksperymentalnych w fizjologii. Odessa, Woznesenska drukarnia. 2003.
 6. Zinkovsky V.G., Zhuk O.V. Podstawy neurochemii w schematach i ilustracjach. Odessa, Astroprint, 1999. 54s.
 7. Zinkovsky V.G., Golovenko N.Ya, Zhuk O.V. Przedkliniczne badania leków (metodyczne rekomendacji). Kijów, „Awicena” 48s.
 8. Zhuk O. Starzenie się mózgu a choroba Alzheimera, w: Zhuk O., Dzieńdziora I. (red.), Aspekty starzenia się organizmu cz. I, pp. 190. Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2014. 65-75.
 9. Zhuk O., Lobashova E. Wybrane modele zmutowanych i transgenicznych zwierząt w badaniach mechanizmów starzenia i patologii wiekowej. w: Dzieńdziora I. (red.), Aspekty starzenia się organizmu cz. II, pp. 190. Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 201671-79.
 10. Oloś G., Zhuk O. Antyoksydanty – przepis na długowieczność? w: Dzieńdziora I. (red.), Aspekty starzenia się organizmu cz. II, pp. 190. Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2016 109-121.

Patenty

 1. Godovan V.V., Zhuk O., Zinkovsky V.G., Kresun V.I. Sposób obliczenia parametrów procesów ekskrecji leków z organizmu. Patent Ukrainy nr 25717, od 27.08.2007.
 2. Godovan V.V., Zinkovsky V.G., Zhuk O., Kresun V.I. Sposób oceny absolutnej dostępności leków do tkanek organizmu. Patent Ukrainy nr 29084, od 10.01.2008.
 3. Ivanica V.A., Guzenko T.V., Latala A., Wierzba S., Zhuk O. Sposób biodegradacji odpadów tłuszczowych w biokompost. Patent Ukrainy nr 29605, od 25.01.2008.
 4. Zinkovsky V., Zhuk O., N.Karpinchyk, Godovan V.V., Kresun V.I. Lobaszowa K.G. Metoda określania obecności szybkich procesów dystrybucji leków pomiędzy krwią i tkankami i ich parametry. Patent Ukrainy nr 42031, od 25.06.2009.
 5. Ivanica V.A., Guzenko T.V., Latala A., Wierzba S., Zhuk O. Techproces mikrobiologicznego przetwarzania odpadów zawierających tłuszcze. Patent Ukrainy nr 41709, od 10.06.2009.

Wybrane publikacji

 1. Zhuk O., Jasinska-Misia I., Poliwoda A. et al. Research on Acute Toxicity and the Behavioral Effects of Methanolic Extract from Psilocybin Mushrooms and Psilocin in Mice. Toxins 2015, 7, 1018-1029.
 2. Zhuk O, Rombel-Bryzek A. Oddziaływanie kadmu i kwasu salicylowego na aktywność metaboliczną Lepidium sativum Proceedings of ECOpole. 2016;10(1):379-388.
 3. Zinkovskyy V, Zhuk O, Oloś G, et al. Opracowanie regresyjnych metod obliczania zasadniczych parametrów alternatywnych toksycznych efektów ksenobiotyków”. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia 2011. 16, 133-139.

4.         Oloś G., Zhuk O., Zinkovsky V., et al. Acite of new germanium organic derivatives. Bromat. Chem. Toksykol. – XLIII, 2010, 4, str. 581 – 589.5.         Zhuk O, Zinkovsky V, Zhuk M. Modeling dynamics of paroxysmal activity and pharmacokinetics of GABAA receptor ligands during their direct application into their biophase of action. Pharmacological Reports, 2010, 62. 101-104.

 1. Zinkovsky V, Zhuk O., Oloś G, Zhuk M. Model-independent method of the analysis of distribution of 1,4-benzodiazepine derivatives possessing psychotropic activity after a single administration in the mice. Pharmacological Reports, 2010, 62, 71-73.
 2. Zinkovsky V, Zhuk O, Teodorczyk M, Karpinchyk N. Formalisation and methods of analysis of the fast xenobiotic mass transfer in the body. Applicationes Mathematicae 2009, 36/3, 365-374.
 3. Zhuk O, Zinkovskyy V, Sumriy S. K. Pharmacokinetic of a synthetic interferon inducer amixin in mice. Pharmacological Reports, 2007. 59, 739-751.
 4. Zhuk O, Zinkovskyy V; Schukin S, Sivachenko A. Biotransformation, pharmacokinetics and pharmacodynamics of cinazepam. Polish Journal of Pharmacology, 2007. 59/1, 60-64.
 5. Zinkovskyy V.; Zhuk O.; Godovan V. Kinetic of distribution and excretion of organic derivatives germane in rats. Polish Journal of Pharmacology 2007. 59/1, 65-68.
 6. Sсhukin S.I., Zinkovsky V.G., Zhuk O.V. kinetic analysis of the process elimination after single and different schemes of multiple, administration of cinazepam – a novel prodrug, prossesing psychotropic activity. European Neuropsychopharmacology. 2005, 15, S155.
 7. Zhuk O.V., Zinkovsky V.G., Golovenko N.Ya. Modelling of ligand and GABAA-mediator system interaction. European of pharmacological science. 2000, 100-103.
 8. Zhuk O.V., Zinkovsky V.G., Golovenko N.Ya. The pharmacodynamics of anticonvulsant and subconvulsant effects of ethanol in CBA and C57Bl/6 mice. Alcohol.-2001, .23 (1), 23-28.
 9. Zhuk O.V. Jvanova N.V. Modelling of dynamics of the paroxysmal activity and pharmacokinetics ligands of GABAA Neurophysiology, 2001, 33(4), 243-251.
 10. Kopanitsa M.V., Zhuk O.V., Zinkovsky V.G., Krishtal O.A. Modulation of GABAA receptor-mediated currents by phenazepam and its metabolites. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2001 364(1),1-8.

Projekty i współpraca badawcza:

 • 2007-do d/z – współpraca naukowa z Katedrą Mikrobiologii Uniwersytetu państwowego Odesskiego (Ukraina)
 • 2008-do d/z – współpraca naukowa z Katedrą Ogólnej i Klinicznej farmakologii Uniwersytetu Medycznego Odesskiego (Ukraina)
 • 2008-2011 wykonawca w grancie finansowanym przez KBN pt: „Bioremediacja metali ciężkich w ściekach z zastosowaniem immobilizowanych szczepów bakterii”
 • Członek Rady Redakcyjnej i recenzent naukowy czasopisma naukowego “Bulletin ofOdessa National University” Ukraina

Funkcje społeczne:

 • Od 1994 r. do 2005 r. ekspert Komitetu Farmakologicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy
 • Członek Rady Naukowej posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie farmakologii (nauki biologiczne i medyczne) na Odesskim Uniwersytecie Nacjonalnym Medycznym (Ukraina) od 1996 do 2012.
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego “Bulletin of Odessa National University” Ukraina od 2005 do 2012.
 • Członek Rady Naukowej posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinach biochemii, ekologii i biotechnologii na Odesskim Uniwersytecie Nacjonalnym (Ukraina) od 2009 do 2016.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
 • Członek Ukraińskiego Towarzystwa Farmakologicznego

 

Publikacje:

Baza wiedzy UO