Dyrektor Instytutu Biotechnologii Pani dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO, ma zaszczyt zaprosić pracowników i studentów na wykłady prowadzone przez Prof. A. Lyčkę (CZ). Tematyka wykładów dotyczy spektroskopowych metod identyfikacji związków organicznych NMR oraz zaawansowanych technik NMR w chemii organicznej.

Harmonogram wykładów w Instytucie Biotechnologii:

  • wtorek, 04.06.2019 r., godz. 10.00-11.00; aula 413 Collegium Biotechnologicum,
  • czwartek, 06.06.2019 r., godz. 11.00-12.00; aula 413 Collegium Biotechnologicum.

Ogłoszenie