Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Walkowiak pt. „Ocena wrażliwości polifagicznych grzybów rodzaju Fusarium na olejki eteryczne„.

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 15.06.2018 r. o godz. 11.00 w Auli (sala 413) budynku Collegium Biotechnologicum przy ul. Kominka 6A w Opolu.

ogłoszenie o obronie