Zaproszenie do składania ofert – Zakup suszonych, niesproszkowanych glonów atlantyckich z gatunku Palmaria palmata

Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Biotechnologii – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup suszonych glonów atlantyckich z gatunku Palmaria palmata do prowadzenia badań naukowych.

Dokumentacja: