W ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt.  Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy studenci Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Technicznej z Hradec Kralove po raz kolejny będą mieli okazję uczestniczyć we wspólnych wykładach, warsztatach i stażach zawodowych po obu stronach granicy. Tym razem do współpracy zaproszono również przedsiębiorców i praktyków. Pierwsze spotkania już za nami. TUTAJ przeczytacie i posłuchacie więcej o tym wydarzeniu.