W dniu 9 września 2017r. w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja  naukowa pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”.  Pracownik naszej katedry dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO na zaproszenie Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszko wygłosił referat nt. „Środowisko bytowania zwierzyny – jego znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska przy współudziale Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych i  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wystąpienie można prześledzić na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=alavv9Zre_o