Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do wzięcia udziału w wykładach, w ramach Projektu Polsko-Czeskiego, które odbędą się w Auli (s. 413) Collegium Biotechnologicum w dniach 12 i 13.04 2018 roku.
Program wykładów:

12.04.2018 r.

8.15 – Uroczyste otwarcie Projektu realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt. „Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy”. Koordynator projektu dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO (Uniwersytet Opolski).
8.30 – 9.00 – Prof. dr hab.inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, UO: Życie i dokonania naukowe Marii Skłodowskiej-Curie.
9.00 – 10.00 – Ing. Eva Pravdová, CZ: The way of evaluation and regulation of radiation exposure of the population to natural sources in the Czech Republic, specific conditions  in the Czech-Polish border region.
10.00 – 11.00 – Prof. ing. Antonín Lyčka, DrSc, CZ: Principles of nuclear magnetic resonance spectroscopy, benefits and limitations of using in environmental and biomedical research.
11.15 – 12.45 – Atmoterm s.a.: Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza – wykład z pokazem
12.45 – 13.30 – przerwa kawowa, zdjęcie.
13.30 – 17.00 – Dr Tadeusz Majcherczyk: Laboratoryjne pomiary promieniowania α, β, γ.

13.04.2018 r.

9.00 – 11.30 –  Dr Tadeusz Majcherczyk: Laboratoryjne pomiary promieniowania α, β, γ.
11.30 – wyjście do Oddziału Higieny Radiacyjnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Opolu.
14.00 – 14.30 – przerwa kawowa.
14.30 – 15.30 – Dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO: Environmental monitoring systems, data files, statistical evaluation.
15.30 – 16.30 – Dr hab. A. Dołhańczuk-Śródka, prof. UO: Monitoring of radioactive cesium and radon, environmental protection and health promotion, with practical examples.