Tytuł oraz Imię i nazwisko: dr Sławomir Wierzba

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1995 r.
 • Doktorat: Wydział Zootechniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 2002 r.

Tematyka badawcza:

 • Zastosowanie biosorbentów do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.
 • Biologiczne metody oczyszczania ścieków.
 • Procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym.

Prowadzone zajęcia:                   

 • Biotechnologia ogólna, przemysłowa, osadu czynnego, żywności, w utylizacji odpadów stałych, w produkcji piwa, leków.
 • Biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków i gazów.
 • Biosorpcja i bioakumulacja jonów metali.
 • Metody biotechnologiczne w produkcji energii.
 • Zamrażalnictwo i suszarnictwo żywności.
 • Technologie fermentacyjne.

Zainteresowania:

 • Turystyka.
 • Birofilia.
 • Muzyka.

Dorobek naukowy: