Wierzba Sławomir

 

 

 

 

e-mail: slawi@uni.opole.pl   tel. (077) 401 6055

Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1995 r.

Doktorat: Wydział Zootechniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 2002 r.

Zainteresowanie naukowe:

  • zastosowanie biosorbentów do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków
  • biologiczne metody oczyszczania ścieków
  • procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym

Odznaczenia, funkcje społeczne, nagrody:

  • kierownik studiów podyplomowych z biotechnologii
  • sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunek medycyna, biotechnologia
  • członek Wydziałowego Zespołu Wdrożeniowego ds. USOS
  • Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002-2004 r.
  • Medal brązowy za długoletnią służbę 2013 r.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015 r.

Publikacje:

Baza wiedzy UOgoogle scholarResearchGate