Terminy szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszych lat:

  • I Biotechnologia medyczna – 05.10.2017 r., godz. 08:30 – 10:00, s. 230 Oleska 48 Biblioteka W P-T
  • I Biotechnologia inżynierska – 05.10.2017 r., godz. 10:15 – 11:45, s. 230 Oleska 48 Biblioteka W P-T
  • I Bioteczhnologia żywności i leków II stopień – 16.10.2017 r., godz.10:00 – 11:30, s. 230 Oleska 48 Biblioteka W P-T

Termin szkolenia BHP dla studentów studiów stacjonarnych pierwszych lat:

  • 08.11.2017 r. 16:45 – 19:45, s. 413 (Aula) CB.