Oferta stypendium dla studenta/doktoranta zainteresowanego realizacją zadań badawczych w projekcie: „Molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomów”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas (pracownik SKBiBM).

Szczegółowe informacje: