Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej prowadzi nabór na studia podyplomowe: