Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Różnorodność prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań umożliwia osiągniecie założeń strategicznych Wydziału, w tym między innymi::

 • współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami z regionu,
 • zwiększenie zaangażowania studentów w prace naukowo-badawcze,
 • promocję i publikowanie wyników badań studentów jako bazy naukowej rozwoju regionalnego w zakresie biotechnologii,
 • wspieranie działań kojarzących uzdolnionych studentów z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Z myślą o zapewnieniu wysokich kwalifikacji Wydział Przyrodniczo-Techniczny współpracuje również z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w szczególności w zakresie toksykologii, immunologii, biochemii, nanobiotechnologii i biomonitoringu.

Program nauczania na kierunku Biotechnologia realizowany jest w wybudowanym w 2011 r. nowoczesnym budynku Collegium Biotechnologicum, z salami wykładowymi, seminaryjnymi oraz laboratoryjnymi.

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę:

 • biotechnologii ogólnej,
 • procesów biodegradacyjnych,
 • bioreaktorów,
 • biogeotechnologii,
 • mikrobiologii ogólnej i przemysłowej,
 • genetyki biochemicznej,
 • biochemii,
 • biologii komórki,
 • mikroskopii świetlnej i elektronowej,
 • enzymologii,
 • nanobiotechnologii,
 • ekologii i gospodarki łowieckiej,
 • ekologii i ochrony przyrody,
 • biotechnologicznych podstaw żywienia człowieka,
 • fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii,
 • chemii, biosorpcji i biomonitoringu
 • pomiarów fizycznych, elektrycznych i radioekologicznych.

Studia realizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym – dwustopniowym. Są to studia: licencjackie trwające 3 lata (6 semestrów) i magisterskie trwające 2 lata (4 semestry), oraz inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów) i magisterskie po inżynierskich trwające 1,5 roku (3 semestry). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata, inżyniera (I stopień), oraz magistra (II stopień) biotechnologii.

Proces dydaktyczny na kierunku biotechnologia realizuje kadra Instytutu Biotechnologii. Niektóre zajęcia prowadzone są również przez pracowników innych jednostek Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia specjalizują się w różnych dziedzinach biotechnologii, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą (Czechy, Ukraina, USA).

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.