Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Różnorodność prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań umożliwia osiągniecie założeń strategicznych Wydziału, w tym między innymi::

 • współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami z regionu,
 • zwiększenie zaangażowania studentów w prace naukowo-badawcze,
 • promocję i publikowanie wyników badań studentów jako bazy naukowej rozwoju regionalnego w zakresie biotechnologii,
 • wspieranie działań kojarzących uzdolnionych studentów z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Z myślą o zapewnieniu wysokich kwalifikacji Wydział Przyrodniczo-Techniczny współpracuje również z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w szczególności w zakresie toksykologii, immunologii, biochemii, nanobiotechnologii i biomonitoringu.

Program nauczania na kierunku Biotechnologia realizowany jest w wybudowanym w 2011 r. nowoczesnym budynku Collegium Biotechnologicum, z salami wykładowymi, seminaryjnymi oraz laboratoryjnymi.

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę:

 • biotechnologii ogólnej,
 • procesów biodegradacyjnych,
 • bioreaktorów,
 • biogeotechnologii,
 • mikrobiologii ogólnej i przemysłowej,
 • genetyki biochemicznej,
 • biochemii,
 • biologii komórki,
 • mikroskopii świetlnej i elektronowej,
 • enzymologii,
 • nanobiotechnologii,
 • ekologii i gospodarki łowieckiej,
 • ekologii i ochrony przyrody,
 • biotechnologicznych podstaw żywienia człowieka,
 • fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii,
 • chemii, biosorpcji i biomonitoringu
 • pomiarów fizycznych, elektrycznych i radioekologicznych.

Studia realizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym – dwustopniowym. Są to studia: licencjackie trwające 3 lata (6 semestrów) i magisterskie trwające 2 lata (4 semestry), oraz inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów) i magisterskie po inżynierskich trwające 1,5 roku (3 semestry). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata, inżyniera (I stopień), oraz magistra (II stopień) biotechnologii o specjalności biotechnologia stosowana lub biotechnologia kosmetologiczna.

Proces dydaktyczny na kierunku biotechnologia realizuje kadra Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej. Niektóre zajęcia prowadzone są również przez pracowników innych jednostek Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia specjalizują się w różnych dziedzinach biotechnologii, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą (Czechy, Ukraina, USA).

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.