23.10.2017 r. o godz. 11.00 w Państwowej Szkole Muzycznej przy ul. Strzelców Bytomskich 18 w Opolu odbyło się coroczne Regionalne Święto Edukacji, w ramach którego przyznano nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego.
Wśród laureatów stypendium dla studentów znalazł się student naszej Katedry Pan inż. Paweł Świsłowski- student II roku kierunku Biotechnologia (jedyny laureat z Uniwersytetu Opolskiego).
https://poczta.uni.opole.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1975&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1