Instytut Biotechnologii

Dyrektor Instytutu – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO  – profesor nadzwyczajny

Z-ca Dyrektora Instytutu – dr Sławomir Wierzba 

I.  ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII

Prof. dr hab. Adam Latała  –  profesor zwyczajny –  kierownik  zakładu

PRACOWNIA  MIKROBIOLOGII

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII

LABORATORIUM MYKOLOGII

PRACOWNIA IMMUNOLOGII

LABORATORIUM IMMUNOLOGII

PRACOWNIA  PODŁOŻY  I  HODOWLI  SZCZEPÓW

II. ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI

Dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

LABORATORIUM BIOLOGII KOMÓRKI

LABORATORIUM MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ I ELEKTRONOWEJ

LABORATORIUM GENETYKI

PRACOWNIA INŻYNIERII GENETYCZNEJ

PRACOWNIA BIOLOGII

III. ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII

Prof. dr hab. Olga Żuk  –  profesor zwyczajny –  kierownik  zakładu

PRACOWNIA ENZYMOLOGII

LABORATORIUM FARMAKOLOGII (TOKSYKOLOGII)

PRACOWNIA FARMAKOLOGII (TOKSYKOLOGII)

LABORATORIUM BIOCHEMII I ENZYMOLOGII

PRACOWNIA BIOCHEMII

IV. ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH

Prof. dr hab. Teresa Janas  –  profesor nadzwyczajny –  kierownik  zakładu

PRACOWNIA BIOTECHNOLOGII

LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII I

LABORATORIUM EKOLOGII

PRACOWNIA EKOLOGII I OCHRONY PRZYRODY

LABORATORIUM FITOPATOLOGII

LABORATORIUM NANOBIOTECHNOLOGII I BIOFIZYKI

V. ZAKŁAD BIOANALITYKI

Prof. dr hab. inż. Maria Wacławek  – profesor zwyczajny  – kierownik zakładu

PRACOWNIA ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

PRACOWNIA BIOSORBENTÓW I BIOINDYKATORÓW

LABORATORIUM BADAŃ KOSMETOLOGICZNYCH

PRACOWNIA PREPAROWANIA PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH

PRACOWNIA POMIARÓW RADIOMETRYCZNYCH

LABORATORIUM TECHNIKI POMIARÓW I FOTOWOLTAIKI

LABORATORIUM PODSTAW FIZYKI

LABORATORIUM CHEMII OGÓLNEJ I FIZYCZNEJ