INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
Dyrektor Instytutu – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO  – profesor nadzwyczajny
Z-ca Dyrektora Instytutu – dr Sławomir Wierzba

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
prof. dr hab. Olga Żuk – kierownik zakładu
prof. dr hab. Adam Latała
dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO
dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO
dr inż. Katarzyna Grata
dr Grzegorz Kosior
dr Małgorzata Nabrdalik
mgr Grzegorz Oloś

ZAKŁAD INŻYNIERII I BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKA
prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek – kierownik zakładu
dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO
dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO
dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO
dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO
dr Monika Sporek
dr Sławomir Wierzba
mgr Adriana Szutt

PRACOWNIA LIPOSOMÓW I EGZOSOMÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas
prof. dr hab. Teresa Janas
dr Karolina Sapoń

PRACOWNIA INŻYNIERII GENETYCZNEJ
dr Anna Pańczyszyn
dr Ewa Boniewska-Bernacka