SAMODZIELNA KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Kierownik katedry – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka – adiunkt

I. ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII
Prof. dr hab. Adam Latała – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII
LABORATORIUM MIKROBIOLOGII
LABORATORIUM MYKOLOGII
PRACOWNIA IMMUNOLOGII
LABORATORIUM IMMUNOLOGII
PRACOWNIA PODŁOŻY I HODOWLI SZCZEPÓW

II. ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI
Dr hab. Maciej Wieczorek, prof. UO – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

LABORATORIUM BIOLOGII KOMÓRKI
LABORATORIUM MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ I ELEKTRONOWEJ
LABORATORIUM GENETYKI
PRACOWNIA INŻYNIERII GENETYCZNEJ
PRACOWNIA BIOLOGII

III. ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII
Prof. dr hab. Olga Zhuk – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

PRACOWNIA ENZYMOLOGII
LABORATORIUM FARMAKOLOGII (TOKSYKOLOGII)
PRACOWNIA FARMAKOLOGII (TOKSYKOLOGII)
LABORATORIUM BIOCHEMII I ENZYMOLOGII
PRACOWNIA BIOCHEMII
PRACOWNIA BIOCHEMII LEKARSKIEJ

IV. ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH
Prof. dr hab. Teresa Janas – profesor nadzwyczajny z tytułem – kierownik zakładu

PRACOWNIA BIOTECHNOLOGII
LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII
LABORATORIUM EKOLOGII
PRACOWNIA EKOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
LABORATORIUM FITOPATOLOGII
LABORATORIUM NANOBIOTECHNOLOGII I BIOFIZYKI

V. ZAKŁAD BIOANALITYKI
Prof. dr hab. inż. Maria Wacławek – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

PRACOWNIA ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ
PRACOWNIA BIOSORBENTÓW I BIOINDYKATORÓW
LABORATORIUM BADAŃ KOSMETOLOGICZNYCH
PRACOWNIA PREPAROWANIA PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH
PRACOWNIA POMIARÓW RADIOMETRYCZNYCH
LABORATORIUM TECHNIKI POMIARÓW I FOTOWOLTAIKI
LABORATORIUM PODSTAW FIZYKI
LABORATORIUM CHEMII OGÓLNEJ I FIZYCZNEJ

VI. ZAKŁAD ANATOMII

VII. ZAKŁAD HISTOLOGII

VIII. ZAKŁAD FIZJOLOGII