Wydział Przyrodniczo-Techniczny otrzymał z MNiSW dotację celową dla młodych naukowców i doktorantów. Środki zostaną rozdzielone pomiędzy osoby, które złożą wnioski zgodnie z Regulaminem. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja br. w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.