Kierownik Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej – Dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO zaprasza na spotkanie promocyjne skierowane do pracowników naukowych, studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiegoz koordynatorem programów w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta  – Panią Patrycją Gołąb.

Spotkanie odbędzie się 28.03.2018 r. o godzinie 13.00 w sali 413 (aula) budynku Collegium Biotechnologicum, przy ul. Kominka 6 a.

Misją Polsko-Amerykańskej Komisji Fulbrighta jest rozwijanie oraz wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni Komisja oferuje finansowanie  rozpoczęcia  studiów w USA, doktorantom finansowanie badań, a pracownikom naukowym  prowadzenie badań
i wykładów w wybranej uczelni  amerykańskiej. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi  centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie można uzyskać informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest  organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.