Plany studiów ECTS kierunków prowadzonych w Instytucie Biotechnologii:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia, specjalność dla absolwentów studiów licencjackich:

Studia II stopnia, specjalność dla absolwentów studiów inżynierskich: