untitled-1

e-mail: agarombel@uni.opole.pl   tel. (077) 401 6063/6048

Magisterium: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski 2002 r.- Biologia

Doktorat: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski 2014 r. – Dziedzina nauki biologiczne, dyscyplina biologia

Zainteresowania naukowe:

 • immunologia
 • biochemia
 • enzymologia

Wybrane najważniejsze publikacje:

 1. Sporek M., Rombel-Bryzek A. 2005. Wetland restoration enhances the development of protected species (Iris siberica L.) – a case study. Polish Journal of Ecology 53 (1): 105-111.
 2. Rombel A. 2005. Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica w Parku Krajobrazowym na Pogórzu Kaczawskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61 (1): 95-97.
 3. Rombel-Bryzek A. 2007. Stanowisko mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus w parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (1):101-105.
 4. Rombel-Bryzek A., Krop-Watorek A. 2012. Strukturalne i funkcjonalne elementy osłony komórkowej sinic (cyjanobakterii). Rozdział w Monografii pod tytułem Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim, Wydawnictwo ATMOTERM.
 5. Rombel-Bryzek A., Zhuk O. 2016. Optymalizacja procesu immobilizacji komórek Saccharomyces cerevisiae w żelu alginianowym. Proceedings of ECOpole 10(1): 289-297.
 6. O., Rombel-Bryzek A. 2016. Odziaływanie kadmu i kwasu salicylowego na ktywnośc metaboliczną Lepidium sativum L. Proceedings of ECOpole 10(1): 379-388.

Odznaczenia, funkcje społeczne i nagrody:

 • Uczelniany Koordynator ECTS w kadencji 2016-2020
 • członek Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego w kadencji 2016-2020
 • członek Senackiej Komisji ds. kształcenia w kadencji 2016-2020
 • planista na kierunku Biotechnologia,studia niestacjonarne
 • tutor na kierunku Biotechnologia
 • nagroda Rektora UO 2015 r.
 • nagroda Quality 2016 r.