INTERREG VA (2014-2020), CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001150, partner: Uniwersytet Opolski

Informuję, że dniach 22-25.05.2019 r. organizowany jest wyjazd studyjny do Hradec Králové dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zapoznanie się z regulaminem wyjazdu studyjnego oraz o złożenie w sekretariacie Instytutu Biotechnologii UO, Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6a, Opole, do dnia 15.04.2019 r. wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

  • zgłoszenie uczestnictwa
  • list motywacyjny
  • informacja o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, itp.
  • inne osiągnięcia naukowe: uczestnictwo w organizacji wydarzeń naukowych, publikacje naukowe

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest współfinansowane ze środków EFRR.

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU (22-25.05.2019 r.)

  • wyjazd z Opola 22.05.2019 r., godz. 8.00 (parking przy sklepie Lidl, ul. Generała Leopolda Okulickiego 2, Opole),
  • 22-25.05.2019 r. – realizacja programu wyjazdu studyjnego,
  • wyjazd z Hradec Králové 25.05.2019 r. ok. godz. 15.00-16.00.