NTERREG VA (2014-2020), CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001150, partner: Uniwersytet Opolski

Informuję studentów, że w ramach projektu pt.: „WSPÓŁPRACA UO I UHK ZWIĘKSZAJĄCA MOŻLIWOŚCI ABSOLWENTÓW NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY”, organizowane są w okresie wakacyjnym staże: miesięczne na terenie Czech, oraz dwutygodniowe w Polsce. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z regulaminem stażu, oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych:

  • zgłoszenie uczestnictwa
  • list motywacyjny
  • informacja o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, itp.
  • inne osiągnięcia naukowe: uczestnictwo w organizacji wydarzeń naukowych, publikacje naukowe

w sekretariacie Instytutu Biotechnologii UO, Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6a, Opole do dnia 29.05.2019 r.

Link do strony projektu i sprawozdania ze stażu w roku 2018.