Wniosek projektowy pt. Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy, który został zgłoszony w ramach konkursu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, został rekomendowany do dofinansowania ze środków ww. Programu. Projekt został zatwierdzony w wysokości 184552,00 EUR.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO.

Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacyjnego programu doskonalenia zawodowego dla studentów kierunków przyrodniczo technicznych Uniwersytetów w Opolu i Hradec Králové, przy ścisłej transgranicznej współpracy z przedsiębiorstwami z branży środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem staży w rzeczywistych warunkach pracy oraz nauki obsługi nowoczesnej aparatury pomiarowej używanej w praktyce.