W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą w wykładach (W), konwersatoriach (K), seminariach (S), zajęciach laboratoryjnych (L) i zajęciach terenowych (T) z zakresu m. in. biotechnologii, biochemii, mikrobiologii, genetyki, biologii komórki, ochrony środowiska i inżynierii bioprocesowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele, oraz przerwy międzysemestralne). Formy zaliczenia zajęć to: ZO – zaliczenie z oceną, oraz ZL – zaliczenie bez oceny.

Semestr I

 1. Enzymologia
 2. Biochemia
 3. Biologia komórki
 4. Mikrobiologia ogólna
 5. Przechowywanie bioproduktów

Semestr II

 1. Genetyka ogólna
 2. Biologia molekularna
 3. Mikrobiologia przemysłowa
 4. Inżynieria bioprocesowa
 5. Wybrane zagadnienia z biotechnologii

Semestr III

 1. Biotechnologia ogólna
 2. Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
 3. Technologia wybranych bioprocesów
 4. Prawo w biotechnologii
 5. Seminarium dyplomowe