SAMODZIELNA KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Kierownik katedry – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – adiunkt

I. ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII
prof. dr hab. Adam Latała – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Adam Latała
prof. dr hab. Czesław Ługowski
dr inż. Katarzyna Grata
dr Małgorzata Nabrdalik

PRACOWNIA PODŁOŻY I HODOWLI SZCZEPÓW

mgr Agata Marczak – pracownik techniczny
Anna Pospieszyńska – pomoc laboratoryjna

II. ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI
dr hab. Maciej Wieczorek, prof. UO – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

dr hab. Maciej Wieczorek, prof. UO
prof. dr hab. Tadeusz Janas
dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO
dr Ewa Boniewska-Bernacka
dr Anna Pańczyszyn
mgr Beata Chomicz – pracownik techniczny

III. ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII
prof. dr hab. Olga Zhuk – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Olga Zhuk
dr Agnieszka Rombel-Bryzek
mgr Grzegorz Oloś
mgr Joanna Malinowska – pracownik techniczny

IV. ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH
prof. dr hab. Teresa Janas – profesor nadzwyczajny z tytułem – kierownik zakładu

prof. dr hab. Teresa Janas
dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO
dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO
dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO
dr Monika Sporek
dr Sławomir Wierzba
mgr Dagna Maculewicz
mgr Judyta Wittke – pracownik techniczny

V. ZAKŁAD BIOANALITYKI
prof. dr hab. inż. Maria Wacławek – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek
dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO
dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO
dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO
dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO
dr Tadeusz Majcherczyk
mgr inż. Magdalena Piechaczek – pracownik techniczny
Werner Komainda – pracownik techniczny