INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
Dyrektor Instytutu – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – adiunkt

I. ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII
prof. dr hab. Adam Latała – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Adam Latała
dr inż. Katarzyna Grata
dr Małgorzata Nabrdalik

PRACOWNIA PODŁOŻY I HODOWLI SZCZEPÓW

mgr Dominik Jerz – pracownik techniczny
Anna Pospieszyńska – pomoc laboratoryjna

II. ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI
dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Tadeusz Janas
dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO
dr Ewa Boniewska-Bernacka
dr Anna Pańczyszyn

III. ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII
prof. dr hab. Olga Zhuk – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Olga Zhuk
mgr Grzegorz Oloś
mgr Joanna Malinowska – pracownik techniczny

IV. ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH
prof. dr hab. Teresa Janas – profesor nadzwyczajny z tytułem – kierownik zakładu

prof. dr hab. Teresa Janas
dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO
dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO
dr Monika Sporek
dr Sławomir Wierzba
mgr inż. Magdalena Piechaczek – pracownik techniczny

V. ZAKŁAD BIOANALITYKI
prof. dr hab. inż. Maria Wacławek – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek
dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO
dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO
dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO
dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO
Werner Komainda – pracownik techniczny