Dyrektor Instytutu Biotechnologii:

Z-ca Dyrektora Instytutu Biotechnologii:
Pracownicy samodzielni:
Pracownicy niesamodzielni:
Pracownicy administracyjni (sekretariat):
  • Sobiesława Różycka
Pracownicy techniczni: