Studenci kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach wakacyjnych. Projekt przewidziany do realizacji do listopada 2019 r.

„Stażysta z kompetencjami – płatne staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego  to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Obecnie pracodawcy oczekują nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznych. Biorąc udział w płatnym stażu, zdobędziesz doświadczenie, które pozwoli Ci na znalezienie lepszej pracy po studiach.

W trakcie stażu studenci otrzymują stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c. Dodatkowo oferujemy zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, dojazd z domu do miejsca stażu, niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie i materiały zużywalne. Dzięki temu możesz odbyć staż w dowolnym miejscu w kraju. Uczestnikami projektu mogą być studenci czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (a więc również studenci dopiero rekrutowani na studia), w wieku 19-35 lat, choć możliwy będzie udział studentów starszych, o ile będą spełniać inne warunki, na ogół niezatrudnione, bez doświadczenia kierunkowego.