Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020, semestr zimowy.

  • Prosimy studentów o śledzenie informacji dotyczących planów ponieważ mogą one ulec zmianom. Dotyczy to w szczególności planów: II BTM, III BTM, II BTI, III BTI i I BTM II stopnia.
  • Informacja dla studentów II stopnia biotechnologii medycznej i biotechnologii żywności i leków – pierwsze zajęcia z prof. Bolesławem Goranczewskim (Ekonomika, organizacja i zarządzanie jakością w biotechnologii) odbędą się 18.10.2019 r.
  • Informacja dla studentów II roku biotechnologii inżynierskiej – zajęcia z Histologii z dr E. Dudek rozpoczną się od listopada (05.11.2019). W październiku (15.10 i 22.10) zajęcia nie dobędą się. UWAGA z dn. 17.10.2019 – zmieniły się data zajęć z Histologii
  • Informacja dla studentów I roku II stopnia biotechnologii niestacjonarnej – zajęcia z prof. Bolesławem Goranczewskim (Ekonomika, organizacja i zarządzanie jakością w biotechnologii) zostały przeniesione z 16.11.2019 r. na 17.11.2019 r. na godz. 17.00

1. Studia stacjonarne I stopnia:

2. Studia stacjonarne II stopnia:

3. Studia niestacjonarne I stopnia:

4. Studia niestacjonarne II stopnia:

Legenda do planów

Druga połowa semestru zimowego 2019/2020 rozpoczyna się od 26.11.2019 r.