Ogłoszenie o pracę
W latach 2019-2021 Instytut Biotechnologii Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego będzie partnerem konsorcjum o nazwie „Konsorcjum naukowo-przemysłowe Turawa”. Koordynatorem naukowym ze strony UO jest dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO. Nazwa projektu: „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”. Informujemy, że zatrudnimy dwie osoby na stanowisku wykonawcy w wyżej wymienionym projekcie na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
 1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:
  • posiadany tytuł magistra z zakresu biologii, chemii lub biotechnologii
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, sprawne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, znajomość specyfiki pracy w laboratorium
  • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych
  • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
 1. Warunki mieszkaniowe:
  • uczelnia nie zapewnia mieszkania
 1. Wymagane dokumenty:
  • życiorys
  • list motywacyjny
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Czas trwania ogłoszenia: do 19.07.2019 r. godz. 12:00.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Adres nadsyłania zgłoszeń: Sekretariat Instytutu Biotechnologii, Uniwersytet Opolski, ul. Kominka 6 a, 45-032 Opole