W Samodzielnej Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej jest realizowany (do roku 2020) grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Problemem badawczym projektu są molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomów (nano-pęcherzyków obecnych m. in. we krwi oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka). Przenoszone w egzosomach cząsteczki RNA uczestniczą w procesie przerzutów nowotworowych oraz w procesach powstawania chorób neurodegeneracyjnych. W badaniach są wykorzystywane błony modelowe (liposomy) oraz egzosomy izolowane z hodowli komórek nowotworowych. Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas (pracownik SKBiBM ).

Studenci studiów magisterskich, zainteresowani udziałem w tych badaniach i planujący studia doktoranckie na naszym Wydziale, proszeni są o kontakt z prof. Tadeuszem Janasem (e-mail: tadeusz.janas@uni.opole.pl, pok. 213 CB).