9 stycznia br. studenci II roku biotechnologii stosowanej (3-sem.) pod opieką prof. dr hab. inż. Teresy Krzyśko-Łupickiej w ramach przedmiotu Biotechnologia środowiska brali udział w wykładzie nt. „Nowoczesnych metod oznaczania skażeń i zanieczyszczeń środowiska”.

Wykład wygłosił Pan Prezes Zarządu Tigret Sp. z o.o. Grzegorz Piętowski. Firma ta zajmuje się dystrybucją produktów do terenowych i laboratoryjnych systemów oceny jakości chemicznej i mikrobiologicznej. Po wykładzie studenci mogli w ramach szkolenia zapoznać się z nowoczesnym sprzętem do identyfikacji zanieczyszczeń środowiska.