Tytuł oraz Imię i nazwisko: dr Monika Sporek

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Doktorat: Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski, 1999 r. – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
 • 1997 r. – studia podyplomowe w zakresie Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania, Uniwersytet Gdański.
 • 1997 r. – studia podyplomowe w zakresie Informatyki  w Procesach Edukacyjnych, Politechnika Opolska.

Tematyka badawcza:

 • Struktura i alokacja biomasy w ekosystemach leśnych.
 • Monitoring ekosystemów leśnych poddanych presji zanieczyszczeń alkalicznych i kwaśnych.
 • Wpływ przekształcenia biotopów na populacje zwierząt dziko żyjących.

Prowadzone zajęcia:

 • Ekologia ogólna.
 • Ekologia stosowana.
 • Fizjologia roślin.
 • Metodologia prac doświadczalnych.
 • Doświadczalnictwo ekologiczne.
 • Biologiczne podstawy ochrony przyrody.
 • Łowiectwo za i przeciw.

Zainteresowania:

 • Projektowanie ogrodów.
 • Fotografia przyrodnicza.

Dorobek naukowy: