Materiały przeglądowe:

Zajęcia laboratoryjne – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

  • biotechnologia środowiska – kierunek odnawialne źródła energii studia I stopnia
  • biotechnologia ogólna – kierunek biotechnologia studia I stopnia
  • biotechnologia ogólna – kierunek biologia podstawowa i inżynieria środowiska
  • biotechnologia żywności – kierunek biotechnologia studia II stopnia
  • biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków i gazów – kierunek biotechnologia inżynierska i licencjacka
  • biotechnologia w utylizacji odpadów stałych – kierunek biotechnologia
  • biotechnologia środowiska – kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia stosowana
  • biosorpcja i bioakumulacja jonów metali – kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia stosowana
  • biologia osadu czynnego – laboratorium dla kierunku biotechnologia studia II stopnia
  • mikrobiologia przemysłowa – laboratorium

Wykłady – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

Biotechnologia w kosmetologii – kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia kosmetologiczna