Materiały przeglądowe:

Zajęcia laboratoryjne – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

Wykłady – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

  • metody przechowywania i utrwalania bioproduktów – kierunek biotechnologia studia I stopnia
  • naturalne metody oczyszczania ścieków  – kierunek biotechnologia studia I stopnia
  • biotechnologia w produkcji piwa – kurs ogólnouczelniany 2015/2016-Z
  • biotechnologia leków – kierunek biotechnologia medyczna

Biotechnologia w kosmetologii – kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia kosmetologiczna