Materiały przeglądowe:

Zajęcia laboratoryjne – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

 • biotechnologia środowiska – kierunek odnawialne źródła energii studia I stopnia
 • biotechnologia ogólna – kierunek biotechnologia studia I stopnia
 • biotechnologia ogólna – kierunek biologia podstawowa i inżynieria środowiska
 • biotechnologia żywności – kierunek biotechnologia studia II stopnia
 • biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków i gazów – kierunek biotechnologia inżynierska i licencjacka
 • biotechnologia w utylizacji odpadów stałych – kierunek biotechnologia
 • biotechnologia środowiska – kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia stosowana
 • biosorpcja i bioakumulacja jonów metali – kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia stosowana
 • biologia osadu czynnego – laboratorium dla kierunku biotechnologia studia II stopnia
 • mikrobiologia przemysłowa – laboratorium

Wykłady – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

 • metody przechowywania i utrwalania bioproduktów – kierunek biotechnologia studia I stopnia
 • naturalne metody oczyszczania ścieków  – kierunek biotechnologia studia I stopnia
 • biotechnologia w produkcji piwa – kurs ogólnouczelniany 2019/2020-Z
 • biotechnologia leków – kierunek biotechnologia medyczna

Biotechnologia w kosmetologii – kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia kosmetologiczna