Tytuł oraz Imię i nazwisko: dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 2001 r.
 • Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2008 r.
 • Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2015 r.
 • Od 2017 roku zatrudniona na stanowisku Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016-2019 rok Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Tematyka badawcza:

 • Biomonitoring aerozolu atmosferycznego z wykorzystaniem mchów, porostów oraz kory drzew.
 • Ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych z zastosowaniem glonów.
 • Metale ciężkie w wybranych ekosystemach.
 • Translokacja wybranych analitów z gleby do roślin leczniczych.
 • Bioanalityka środowiska – włosy ludzkie, paznokcie jako źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska np. metalami ciężkimi.

Prowadzone zajęcia:

 • Chemia ogólna i fizyczna
 • Techniki pomiarów
 • Absorpcyjna spektrometria atomowa w badaniach biotechnologicznych
 • Monitoring środowiska
 • Związki powierzchniowo czynne
 • Glony w biotechnologii
 • Magia roślin

Zainteresowania:

 • Kynologia
 • Literatura sensacyjna
 • Ogrodnictwo

Dorobek naukowy: