Kursy zmienne do wyboru na Uniwersytecie Opolskim.

Decyzja nr 2/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 14.02.2017 r.

UWAGA – studenci którzy studiują na dwóch kierunkach studiów proszeni są o wybranie dwóch różnych kursów ogólnouczelnianych (zgodnie z wymogami przewidzianymi programem studiów dla każdego kierunku).

Instytut Biotechnologii prowadzi następujące kursy do wyboru:

 1. KZ-06-06-000001 Metody przechowywania bioproduktów
 2. KZ-06-06-000002 Mikroorganizmy osadu czynnego
 3. KZ-06-06-000007 O tym jak zdobyć świecące banany
 4. KZ-06-06-000010 Mikrobiologia środowiska
 5. KZ-06-06-000011 Analiza mikrobiologiczna żywności
 6. KZ-06-06-000014 Glony w biotechnologii
 7. KZ-06-06-000016 Biotechnologia w produkcji piwa
 8. KZ-06-06-000017 Rośliny źródło zdrowia i urody
 9. KZ-06-06-000019 Mniej znane oblicza grzybów
 10. KZ-06-06-000020 Kosmetyki od kuchni
 11. KZ-06-06-000021 Zrozumieć nano-świat: od nanomaszyn w medycynie do nanocząstek w kosmetykach
 12. KZ-06-06-000025 Czy jesteśmy sami? Biologiczne rozważania o możliwości istnienia życia w kosmosie
 13. KZ-06-06-000029 Genetycznie modyfikowane organizmy
 14. KZ-06-06-000030 Niewidzialny świat mikroorganizmów
 15. KZ-06-06-000031 Grzyby i bakterie w kuchni
 16. KZ-06-06-000032 Promieniowanie jonizujące wokół nas
 17. KZ-06-06-000033 Jak rozpoznać choroby roślin
 18. KZ-06-06-000034 Łowiectwo
 19. KZ-06-06-000035 Do czego przyda się wiedza z biologii gdy nastąpi „Blackout”
 20. KZ-06-06-000036 Magia roślin leczniczych
 21. KZ-06-06-000037 Are we alone? Biological considerations about possibilities of the existence of life in space
 22. KZ-06-06-000038 What use will You have from knowledge of biology in case of the „Blackout”?
 23. KZ-06-06-000039 Practical English in Biotechnology
 24. KZ-06-06-000040 Basics of Biophysics

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w Instytucie Biotechnologii realizowane są następujące kursy do wyboru: