Kursy ogólnouczelniane realizowane przez pracowników SKBiBM w semestrze letnim 2017/2018:

  • Biotechnologia w produkcji piwa – dr Sławomir Wierzba; sala 302 budynek przy ul. Kominka;
  • Łowiectwo za i przeciw – dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO; sala 413; CB;
  • Rośliny źródło zdrowia i urody – dr Monika Sporek, sala 412; CB; I połowa semestru 16.30 – 18.00.
  • Kosmetyki od kuchni – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO; sala 104 budynek przy ul. Kominka;
  • Promieniowanie jonizujące wokół nas – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO; sala 104 budynek przy ul. Kominka
  • Magia roślin leczniczych – dr hab. Małgorzata Rajfur, prof UO; sala 103 budynek przy ul Kominka;
  • Glony w biotechnologii – dr hab. Małgorzata Rajfur, prof UO; sala 103 budynek przy ul Kominka;
  • Czy jesteśmy sami?. Biologiczne rozważania o możliwości istnienia życia w kosmosie – mgr Grzegorz Oloś