Kursy ogólnouczelniane realizowane przez pracowników SKBiBM w semestrze zimowym 2017/2018:

  • Biotechnologia w produkcji piwa – dr Sławomir Wierzba; pierwsze zajęcia od 09.10 2017; sala 303 budynek przy ul. Kominka; godz. 16.30 – 18.00,
  • Łowiectwo za i przeciw – dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO; sala 413; CB; grupa 1 – 16.30 – 17.15; grupa 2 – 17.15 – 18.00; grupa 3 – 18.00 – 18.45,
  • Kosmetyki od kuchni – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO; sala 104 budynek przy ul. Kominka; grupa 1 – I połowa semestru 16.30 – 18.00; grupa 2 – II połowa semestru 16.30 – 18.00,
  • Magia roślin leczniczych – dr hab. Małgorzata Rajfur, prof UO; sala 103 budynek przy ul Kominka; I połowa semestru 16.30 – 18.00.
  • Grzyby i bakterie w kuchni – dr Małgorzata Nabrdalik, sala 132; CB; grupa 1 16.00 – 17.30 I połowa semestru (do 21.11.2017 r.); grupa 2 16.30 – 18.00 II połowa semestru (od 21.11.2017 r.)