klos

e-mali: aklos@uni.opole.pl  tel. (077) 401 60 42,

Magisterium: 1989, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, tytuł pracy magisterskiej: Optymalizacja procesów monokrystalizacji kompleksów TCNQ z pochodnymi morfoliny, promotor: prof. dr hab. inż. Witold Wacławek

Doktorat:1998, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tytuł rozprawy doktorskiej: Badania neutralizacji zasadowych wód opadowych, promotor: prof. dr hab. inż. Witold Wacławek.

Habilitacja: 2010, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, tytuł rozprawy doktorskiej: Porosty w biomonitoringu środowiska.

Zainteresowania naukowe: biomonitoring i monitoring środowiska, fitoremediacja, chemia środowiska, ochrona środowiska, procesy membranowe.

Monografie:

 1. Kłos A. i Wacławek M. (red.): Badania biomonitoringowe na transgranicznym obszarze polsko-czeskim, TChIE, Opole 2010.
 2. Kłos A.: Porosty w biomonitoringu środowiska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
 3. Wacławek M. i Kłos A. (red.): Propagowanie badań jakości środowiska na trangranicznym obszarze polsko-czeskim. Agencja Handlowo-Reklamowa BASNET, Opole 2014.
 4. Kłos A.: Mchy w biomonitoringu środowiska, WN PWN, Warszawa, oddane do druku.

Wybrane najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat:

 1. Rajfur M., Krems P., Kłos A., Kozłowski R., Jóźwiak M.A., Kříž J. and Wacławek M.: Application of algae in active biomonitoring of the selected holding reservoirs in Swietokrzyskie Province. Ecol. Chem. Eng. S., 2016, 23(2), 237-247.
 2. Kříž J., Loskot J., Štěpánek V., Hyšplerová L., Jezbera D., Trnková L., Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Rajfur M., Kłos A. and Wacławek M.: Modelling of mercury emissions from large solid fuel combustion and biomonitoring in CZ-PL border region. Ecol. Chem. Eng. S., 2016, 23(4), 593-604.
 3. Wróbel Ł., Dołhańczuk-Śródka A., Kłos A. and Ziembik Z.: The activity concentration of post-Chernobyl 137Cs in the area of the Opole Anomaly (southern Poland), Environ. Monit. Assess., 2015, 187:4084, http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-014-4084-z
 4. Kłos A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Zagajewski B., Ziółkowski D., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Tømmervik H., Krems P., Jerz D. and Zielińska M.: The use of mosses in biomonitoring of the selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014, Ecol. Chem. Eng. S.  2015, 22(2), 201-218.
 5. Kłos A., Gordzielik E., Jóźwiak M.A. and Rajfur M.: Sorption of cadmium and zinc in selected species of epigeic mosses, Bull. Environ. Contam. Toxicol., 2014, 92, 323-328.
 6. Rajfur M., Jóźwiak M. and Kłos A.: The impact of various cations on the sorption of manganese in the thallus of freshwater algae Spirogyra sp. and sea algae Palmaria palmata. Ecol. Chem. Eng. S. 2014, 21(1), 35-43.
 7. Rajfur M., Kłos A. and Kříž J.: Translocation of cations during sorption of copper in the system solution – algae (Spirogyra sp.). Ecol. Chem. Eng. S. 2014, 21(3), 425-433.
 8. Rajfur M. and Kłos A.: Use of algae in active biomonitoring of surface waters. Ecol. Chem. Eng. S.  2014, 21(4), 561-576.
 9. Krems P., Rajfur M., Wacławek M. and Kłos A.: The use of water plants in biomonitoring and phytoremediation of waters polluted with heavy metals. Ecol. Chem. Eng. S, 2013, 20(2), 353-370.
 10. Kłos A. and Rajfur M.: Influence of hydrogen cations on kinetics and equilibria of heavy-metal sorption by algae—sorption of copper cations by the alga Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr (Rhodophyta). J Appl. Phycol., 2013, 25(5), 1387-1394.
 11. Olszowski T. and Kłos A.: The Impact of Candle Burning During All Saints’ Day Ceremonies on Ambient Alkyl-Substituted Benzene Concentrations. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 2013, 91(5), 588-594.
 12. Rajfur M. and Kłos A.: Sorption of heavy metals in the biomass of alga Palmaria palmate. Water Sci. Technol., 2013, 68, 1543-1549.
 13. Dołhańczuk-Sródka A., Wróbel L., Kłos A. and Waclawek M.: Assessment of gamma dose rate at mine waste dump, Ecol. Chem. Eng. S, 2013, 20(3), 555-565.
 14. Kłos A., Aleksiayenak Y.A., Ziembik Z., Rajfur M., Jerz D., Wacławek M. and Frontasyeva M.V.: The use of neutron activation analysis in the biomonitoring of trace element deposition in the Opole Province. Ecol. Chem. Eng. S, 2013, 20(4), 677-686.
 15. Rajfur M., Kłos A. and Wacławek M.: Sorption of copper(II) ions in the biomass of alga Spirogyra sp., Bioelectrochemistry, 2012, 87, 65–70.
 16. Kłos A., Rajfur M., Šrámek I. and Wacławek M.: Mercury concentration in lichen, moss and soil samples collected from the forest areas of Praded and Glacensis Euroregions (Poland and Czech Republic), Environ. Monit. Assess., 2012, 184, 6765–6774.
 17. Kłos A., Rajfur M., Czora M. and Wacławek M.: Mechanisms for translocation of heavy metals from  soil to epigeal mosses, Water Air Soil Pollut., 2012, 223(4), 1829-1836.
 18. Ciesielczuk T., Olszowski T., Prokop M. and Kłos A.: Application of mosses to identification of emission sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Ecol. Chem. Eng. S, 2012, 19(4), 585-595.

Udział w grantach:

 1. Główny wykonawca (2006-2007 r.) grantu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska, pt.: Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim, Numer umowy: IG-2004/PL-CZ/2.16/2.3/U-42/06.
 2. Główny wykonawca (2008-2010 r.) grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt. „Biomonitoring na obszarze transgranicznym polsko-czeskim”, Numer umowy: PL.3.22/2.3.00/08.00062/1.
 3. Główny wykonawca (2010 r.) grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, No. 6.2 03-4-1036-01/10.
 4. Główny wykonawca (2011 r.) grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, finansowanego z programu badawczego zespołu polskiego w ZIBJ i ośrodków badawczych w Polsce, zgodnie z decyzją 03-4-1104-2011/2013.
 5. Główny wykonawca (2012 r.) grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, finansowanego z programu badawczego zespołu polskiego w ZIBJ i ośrodków badawczych w Polsce, numer umowy 03-4-1104-2011/2013.
 6. Główny wykonawca (2012 – 2014 r.) grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt.: „Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim”, numer umowy: PL.3.22/2.3.00/11.02553.
 7. Kierownik Sekcji WP5: Ground examination of contents of heavy metals in plants and lichens along pollution gradients in Poland and Svalbard, grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badawczego Funduszy Norweskich pt.: „Ecosystem stress from the combined effects of Winter climate change and air pollution how – do the impacts differ between biomes?”, (2013 -2016) numer umowy: Pol- Nor/198571/83/2013.

Odznaczenia, funkcje społeczne, nagrody:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Sekretarz Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej w Opolu,
 • Sekretarz czasopisma Proceedings of ECOpole,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji ECOpole,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Metrologia-Ekologia-Dydaktyka,
 • Członek Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą,
 • Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Opolu.