Aby zobaczyć przedmioty na poszczególnych kierunkach proszę kliknąć na link i wpisać hasło.

Hasło dostępne jest dla wszystkich studentów w sekretariacie Katedry oraz zostanie przesłane do starostów wszystkich lat (w miarę możliwości).

https://dysk.uni.opole.pl/index.php/s/5K9bbjjfEn49YsS