Tytuł oraz Imię i nazwisko: dr Karolina Sapoń

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Magisterium: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, 2012 r.
 • Doktorat: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, 2017 r.

Tematyka badawcza:

 • Technologie liposomowe i ich zastosowanie.
 • Nanopęcherzyki występujące w organizmach żywych (egzosomy).
 • Oddziaływanie cząsteczek RNA i miRNA z błonami oraz ich rola w procesach neurodegeneracyjnych.
 • Badanie roli polimerów kwasu sjalowego w przerzutach nowotworowych.

Prowadzone zajęcia:    

 • Enzymologia.
 • Nanobiotechnologia.
 • Nanobiotechnologia żywności i leków.
 • Technologie liposomowe.
 • Liposomy.
 • Techniki obrazowania komórek.
 • Biofizyka.

Zainteresowania:

 • Turystyka.
 • Muzyka.
 • Sport.

Dorobek naukowy: