Składy Rad Programowych

kierunek Biotechnologia

 1. dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka – przewodniczący
 2. dr Monika Sporek – koordynator kierunkowy
 3. prof. dr hab. Adam Latała
 4. prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek
 5. prof. dr hab. Olga Zhuk
 6. prof. dr hab. Teresa Janas
 7. dr hab. Maciej Wieczorek, prof. UO
 8. dr Ewa Boniewska-Bernacka

Interesariusz zewnętrzny:

 1. Krzysztof Gaworski – Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

kierunek Biotechnologia medyczna

 1. dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka – przewodniczący
 2. dr Anna Pańczyszyn – koordynator kierunkowy
 3. prof. dr hab. Adam Latała
 4. prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek
 5. prof. dr hab. Olga Zhuk
 6. prof. dr hab. Teresa Janas
 7. dr hab. Maciej Wieczorek, prof. UO
 8. dr Ewa Boniewska-Bernacka

Interesariusze zewnętrzni:

 1. dr Wojciech Redelbach – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
 2. dr n. med. Barbara Radecka – Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
 3. dr n. med. Andrzej Kucharski – z-ca dyrektora ds. lecznictwa Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
 4. dr n. med. Krzysztof Burdynowski – kierownik Zakładu Mikrobiologii Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

Osoby odpowiedzialne za układanie planów:

 1. mgr Agata Marczak i mgr Judyta Wittke – studia stacjonarne
 2. dr Agnieszka Rombel-Bryzek i mgr Beata Chomicz – studia niestacjonarne

Lista tutorów:

Opiekun praktyk: dr Anna Pańczyszyn

Praktyki obowiązkowe w toku studiów – dokumenty: