Składy Rad Programowych

kierunek Biotechnologia

 1. dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka – przewodnicząca
 2. dr Monika Sporek – koordynator kierunkowy
 3. dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO
 4. dr Sławomir Wierzba
 5. dr inż. Katarzyna Grata

Interesariusz zewnętrzny:

 • Krzysztof Gaworski – Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

kierunek Biotechnologia medyczna

 1. dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka – przewodnicząca
 2. dr Anna Pańczyszyn – koordynator kierunkowy
 3. prof. dr hab. Olga Zhuk
 4. dr Sławomir Wierzba
 5. dr Karolina Sapoń

Interesariusze zewnętrzni:

 • dr Wojciech Redelbach – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
 • dr n. med. Barbara Radecka – Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
 • dr n. med. Andrzej Kucharski – z-ca dyrektora ds. lecznictwa Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
 • dr n. med. Krzysztof Burdynowski – kierownik Zakładu Mikrobiologii Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

Osoby odpowiedzialne za układanie planów:

 1. dr inż. Katarzyna Grata, mgr Joanna Malinowska – studia stacjonarne
 2. dr Karolina Sapoń – studia niestacjonarne

Lista tutorów:

Opiekun praktyk: dr Anna Pańczyszyn

Praktyki obowiązkowe w toku studiów – dokumenty: