Pracownicy Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego,

w dniach 15-17.06.2017 r., już po raz 22 zorganizowali Konferencję MED’17 (Metrologia-Ekologia-Dydaktyka).

Głównym organizatorem Konferencji było Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej.

Podczas konferencji zaprezentowano 20 referatów, zgrupowanych w czterech sekcjach tematycznych.

W obradach aktywny udział wzięli również studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Opolskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami referatów oraz zdjęciami z prelekcji:

PROGRAM KONFERENCJI MED17

http://biotechnologia.wpt.uni.opole.pl/?p=1054&preview=true