Proszę studentów I roku studiów II° stacjonarnych i niestacjonarnych (BtŻiL) o wybranie promotora oraz opiekuna technicznego pracy magisterskiej, po wcześniejszej konsultacji i uzyskaniu zgody ze strony promotora oraz opiekuna. Jeśli Państwo nie ustalą swojego wyboru, wówczas odgórnie zostaną przydzieleni do promotora z najmniejszą liczbą zapisanych studentów. Jednocześnie informuję, iż każdy promotor może przyjąć maksymalnie 10 studentów.

Równocześnie zobowiązuję starostów do dostarczenia list studentów z wybranym promotorem oraz opiekunem technicznym pracy magisterskiej w wersji elektronicznej na adres: biotechnologia@uni.opole.pl oraz w wersji papierowej do sekretariatu katedry, w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 r.

Lista promotorów oraz zagadnienia prac magisterskich znajdują się na stronie katedry.

Wzór tabeli do uzupełnienia