Proszę studentów III roku BtL oraz II roku BtMed – studiów I° o wybranie promotora pracy dyplomowej, po wcześniejszej konsultacji i uzyskaniu zgody ze strony promotora. Jeśli Państwo nie ustalą swojego wyboru z promotorem, wówczas odgórnie zostaną przydzieleni do promotora z najmniejszą liczbą zapisanych studentów. Jednocześnie informuję, iż każdy promotor może przyjąć maksymalnie 10 studentów.

Równocześnie zobowiązuję starostę do dostarczenia listy studentów z wybranym promotorem pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na adres: biotechnologia@uni.opole.pl oraz w wersji papierowej do sekretariatu katedry, w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018 r.

Lista promotorów oraz zagadnienia prac dyplomowych znajdują się na stronie katedry.

Wzór tabeli do uzupełnienia I stopień