emial: golos@uni.opole.pl  tel. (077) 401 6048

Magisterium: Wydział Przyrodniczo-techniczny, Uniwersytet Opolski, 2006 r.

Zainteresowania naukowe:

 • toksykologia
 • biochemia
 • enzymologia
 • ornitologia

Najważniejsze publikacje:

Rozdziały w monografii:

Oloś G., Zhuk O.: Antyoksydanty – przepis na długowieczność? Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna w Opolu, 2016, 190-197

Publikacje:

 1.  Oloś G., Zinkovsky V.G. , Zhuk O.V., Stankevich E.: The analysis of variable distribution functions of alternative toxic effects xenobiotics on hydrobionts. Proceeding of the Thirteenth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Sierplice, 18-22, IX 2007, 74-78.
 2. Oloś G., Zhuk O.V., Zinkovsky V.G.: Acute toxicity of new Germanium organic derivatives. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 2010, 4: 581-589.
 3. Zinkovsky V.G., Zhuk O.V., Oloś G., Zhuk M.: Model-independent method of the analysis of distribution of 1,4-benzodiazepine derivatives possessing psychotropic activity after a single administration in the mice. XVII International Congress of the Polish Pharmacological Society, 2010, 62: 71-72.
 4. Potrohov A.S., Zinkovsky O.G., Zinkovsky V., Oloś G., Zhuk O.: Dynamika efektów toksycznych róznych stężeń jonów amonu u ryb. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. 2010, 15: 29-38.
 5. Oloś G., Zinkovsky V.G., Zhuk M., Zhuk O.V.: A molecular model and a method of isodynamic analysis of combined effects of constant xenobiotic concentrations. Proceeding of the XVI National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Krynica, 2010, 14-18 IX, 2010, 82-87.
 6. Zinkovsky V.G., Zhuk O.V., Oloś G., Zhuk M.: Dynamic modelling of xenobiotic action on organizm using parameters of lethal toxic effect. Proceeding of the XVI National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Krynica, 2010, 14-18 IX, 2010, 111-116.
 7. Zinkovsky V.G., Zhuk O.V., Oloś G., Zhuk M.: Occupational model of simultaneous action of xenobiotics on the organism and methods of analysis of their toxic effects. Proceeding of the XVII National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Krynica, 2011, 1-6 IX, 2011, 124-128.
 8. Zinkovskyy V G., Zhuk O. V., Oloś G., M. Zhuk, R. Jabłecki: Opracowanie regresyjnych metod obliczenia zasadniczych parametrów alternatywnych toksycznych efektów ksenobiotyków. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. 2011, 1-2: 29-32
 9. Zinkovsky V.G., Zhuk O.V., Oloś G., Jabłecki R., Zhuk M.: Functional Dependence Between Expectancy of People’S Life and Mankind Population During the Time of Demographic Transition. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. 2013, 17: 133–139.
 10. Oloś G., Zhuk O.V.: Opracowanie metody oraz optymalizacja warunków immobilizacji inwertazy drożdżowej w żelu alginianowym. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. 2016, 10: 749-756
 11. Oloś G.: Is banging an antipredator behavior in Common Swift (Apus apus)? Ornis Fennica, 2017, in press