Dyrektor Instytutu Biotechnologii
dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO  – profesor nadzwyczajny
tel. +48 77 401 6050
tel. +48 77 401 6052
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
e-mail: agna@uni.opole.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Biotechnologii
dr Sławomir Wierzba
tel. +48 77 401 6050
tel. +48 77 401 6055
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
e-mail: slawomir.wierzba@uni.opole.pl