Tytuł oraz Imię i nazwisko: dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1998 r.
 • Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, 2007 r.
 • Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, 2016 r.
 • 2002 r. – studia podyplomowe w zakresie Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2002 r. nadal – posiadane uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
 • 2005 – nadal – Pełnomocnik Rektora UO ds. ochrony radiologicznej.

Tematyka badawcza:

 • Badania radioekologiczne.
 • Badania zawartości Rn-222 w powietrzu i wpływu parametrów fizycznych środowiska na jego emanację z gleby.
 • Modelowanie transportu radionuklidów w glebie i innych składnikach środowiska.
 • Ocena jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego.
 • Badania lepkości płynnych artykułów spożywczych i kosmetyków.
 • Badania starzeniowe kosmetyków.

Prowadzone zajęcia:                   

 • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym.
 • Opracowanie i analiza danych doświadczalnych.
 • Techniki radiacyjne w przemyśle spożywczym.
 • Technologia informacyjna.
 • Wprowadzenie do badań naukowych.
 • Analiza i ocena jakości żywności.
 • Metody badania preparatów i surowców kosmetycznych.

Zainteresowania:

 • Turystyka.
 • Muzyka.

Dorobek naukowy: