W związku z dostępnymi środkami na nowej umowie finansowej KA103-2019 na mobilności studenckie, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy studenckie w ramach Programu Erasmus+ w nowym roku akademickim 2019/2020 (semestr letni) do krajów Programu (KA 103) na studia i praktykę.

Rekrutacja potrwa od 20.05.2019 do 29.05.2019.

Lista wszystkich uczelni, z którymi dana jednostka ma podpisane umowy znajduje się na stronie:  www.erasmusplus.uni.opole.pl.
/Zachęcamy również do sprawdzenia listy uczelni partnerskich w Państwa Instytucie/Wydziale (wraz z liczbą miejsc) w USOSwebie. Koordynatorzy Programu w jednostkach UO znajdą potrzebne informacje w zakładce Dla pracowników -> „Wymiana studencka”./
W związku z tym, że limity miejsc w niektórych uczelniach partnerskich zostały już wyczerpane, zachęcamy aby zainteresowanych studentów kierowali Państwo do naszego biura w celu sprawdzenia czy uczelnia ich wyboru ma jeszcze możliwość nominacji.
Uprzejmie prosimy, aby oryginały kompletnie wypełnionych i podpisanych wniosków wyjazdowych studentów zostały dostarczone do naszego biura wraz z listami nominacyjnymi (rankingowymi) najpóźniej do 31.05.2019 r. (kopie wniosków wyjazdowych mogą być dostarczone przez studentów do naszego biura wcześniej).

Prosimy, aby studenci wpisywali na wniosku tylko jedną uczelnię, do której chcieliby być nominowani.

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+, jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).

Przypominamy, że w rekrutacji nie będą brały udziału:

  • wnioski wyjazdowe osób, które nie będą znajdowały się na liście nominacyjnej,
  • osoby z list nominacyjnych, których wniosek wyjazdowy nie będzie dostarczony z listą nominacyjną,
  • niekompletne wnioski studentów.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji.