Zacieśniamy współpracę polsko-czeską

    W ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt.  Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy studenci Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Technicznej z Hradec Kralove po raz kolejny będą mieli okazję...

Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę W latach 2019-2021 Instytut Biotechnologii Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego będzie partnerem konsorcjum o nazwie „Konsorcjum naukowo-przemysłowe Turawa”. Koordynatorem naukowym ze strony UO jest dr hab. Andrzej Kłos, prof....

Zaproszenie do składania ofert na usługę najmu łodzi

Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11a; Instytut Biotechnologii zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę najmu łodzi Dokumentacja: Zaproszenie do składania ofert – najem...