Aktualności


Szybki dostęp


Gotowi na rynek pracy

Studenci kierunku Biotechnologia czynnie uczestniczą w stażach w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy”. Projekt realizowany jest przez... Czytaj więcej...

Ważne informacje


Nowa specjalność na studiach II stopnia – BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I LEKÓW – od roku akademickiego 2017/2018 – ZAPRASZAMY !!!!

Kursy do wyboru (ogólnouczelniane) realizowane przez Katedrę Biotechnologii i Biologii Molekularnej w semestrze letnim 2016/2017

Pracownicy i studenci


Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej UO