Aktualności


Szybki dostęp


ERASMUS +

“Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w... Czytaj więcej...

Przekraczamy granice!

Wniosek projektowy pt. Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy, który został zgłoszony w... Czytaj więcej...

Ważne informacje


Płatne staże wakacyjne dla studentów

Nowa specjalność na studiach II stopnia – BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I LEKÓW – od roku akademickiego 2017/2018 – ZAPRASZAMY !!!!

Kursy do wyboru (ogólnouczelniane) realizowane przez Katedrę Biotechnologii i Biologii Molekularnej w semestrze letnim 2017/2018

Pracownicy i studenci


Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej UO