Aktualności


Szybki dostęp


Płatne staże wakacyjne

Studenci kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna kolejny raz będą mieli możliwość wzięcia udziału... Czytaj więcej...

Stypendium dla studenta/doktoranta

Oferta stypendium dla studenta/doktoranta zainteresowanego realizacją zadań badawczych w projekcie: „Molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomów”, finansowanym... Czytaj więcej...

Ważne informacje


Płatne staże wakacyjne dla studentów

Nowa specjalność na studiach II stopnia – BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I LEKÓW – od roku akademickiego 2017/2018 – ZAPRASZAMY !!!!

Kursy do wyboru (ogólnouczelniane) realizowane przez Katedrę Biotechnologii i Biologii Molekularnej w semestrze letnim 2016/2017

Pracownicy i studenci


Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej UO